خدمات دندانپزشکی

مزایای خدمات دندانپزشکی تبسم سپید

کاهش ۵۰٪ هزینه ها در تعرفه های مصوب و مشخص

مراجعه به مراکز معتمد طرف قرارداد با پراکندگی جغرافیایی مناسب

خدمات سالانه و بدون سقف تعهد با پشتیبانی و نظارت

دریافت کلیه خدمات تخصصی و عمومی از قبیل ایمپلنت ، درمان ریشه ، زیبایی و…

خدمات دندانپزشکی تبسم سپید سلامت :

عموما به ۲ دلیل عمده مراجعه به دندانپزشک انجام نمی‌پذیرد و یا با تاخیر انجام میگیرد و این امر موجب ضایعات سنگینی خواهد شد، این موارد عبارتند از :

۱- احساس درد و اضطراب ناشی از اعمال دندانپزشکی و عدم شناخت از پزشک معالج

۲- هزینه های زیاد و متفاوت دندانپزشکی

نتیجه عدم مراجعه به موقع، پوسیدگی و تخریب بیشتر ضایعه ایجاد شده خواهد بود و آنگاه مجبور میشویم برای رفع درد و مشکلات ایجاد شده از تاخیر، هم هزینه بیشتر و هم درد بیشتری را تحمل نماییم.

 برای جلوگیری از موارد مذکور میتوان از خدمات دندانپزشکی شرکت « تبسم سپید سلامت » و از طریق دریافت کارت عضویت « تبسم سپید » با هزینه کم از مزایای زیر بهره برد:

۱- کاهش ۵۰٪ هزینه ها در تعرفه های مصوب و مشخص.

۲- مراجعه به مراکز معتمد و تحت نظارت طرف قرارداد با پراکندگی جغرافیایی مناسب.

۳- خدمات سالانه و بدون سقف تعهد.

۴- دریافت کلیه خدمات تخصصی و عمومی از قبیل ایمپلنت ، زیبایی ، درمان ریشه و …

جهت آشنائی بیشتر از تعرفه خدمات عمومی و تخصصی و همچنین مراکز و کلینیکهای طرف قرارداد در تهران و شهرستانهای سراسر کشور میتوانید در صورت نیاز به اخذاطلاعات بیشتر با کارشناسان با شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمایید.