طرح لبخند باعث زیبایی شماست

طرح لبخند

دندانهای قدامی هر فرد طرح لبخند او را تشکیل می دهند.

فردی که دندانهای جلوی دهانش فاصله دار یا نامنظم ، نسبت به خط وسط صورت نامتقارن ، کج و یا نا مرتب ، شکسته و یا لب پریده، تیز یا دندانه دار یا صاف شده و کوتاه و یا زیاده از حد بلند یا کوتاه باشد ، یا در هنگام خنده لثه او بیش از حد نمایان شود یا در لبه لثه ای دندانها لبه سیاه روکش یا پرکردگی مشخص و لثه پف کرده یا به رنگ آبی یا بنفش باشد می تواند با اصلاح این ‏نواقص ظاهری جذاب و لبخندی زیبا و اعتماد بنفس بیشتری را تجربه کند .

در واقع اصلاح طرح لبخند راهی است برای به دست آوردن اعتماد بنفس بیشتر .